Instruktion

Instruktionen til Socialmarathon 2019

Indregistrering og nummerudlevering

Socialmarathon finder sted nytårsaftensdag, mandag den 31. december 2021.
Indregistreringen åbner kl. 8:00 i Svømmeklubben KVIK’s klublokaler i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.
Ved at opgive navn udleveres nummer, som skal bæres på forsiden af kroppen. Nummeret er samtidig et lotterinummer til trækningen af vores mange gevinster.

Eftertilmelding

Eftertilmelding kan finde sted på dagen. Mød i god tid og hav aftalte penge med (375 kr.) eller betal på MobilePay 53102.

Som eftertilmeldt kan du ikke være helt sikker på at få medaljen på dagen, men hvis du oplyser navn og adresse samt e-mail, eftersender vi den gerne.

Mødetid

30-40 min før løbsstart af hensyn til nummerudlevering

Omklædning

Herre- og dameomklædningen med badefaciliteter i tilknytning til svømmehallen er tilgængelige, men der er ingen adgang til selve svømmehallen.
Bagage kan opbevares i uaflåste skabe i omklædningsrummene eller i klublokalet, som konstant vil være bemandet.

Instruktion

Instruktion til løbet foregår i forhallen til svømmehallen ca. 5 min før start

Starttider

kl. 8:30: Marathon gruppe 1 (4 timer og 30 min med forløber) svt. 6:10 min /km. Løb ”mod uret”. Fartholder Lars Henriksen.

kl. 8:45: Marathon gruppe 2 (4 timer og 15 min m. forløber) svt. 5:45 min/km. Løb ”med uret”. Fartholder Allan Pedersen.

kl. 9:00: Marathon gruppe 3 (4 timer m. forløber) svt. 5:25 min /km. Løb ”mod uret”. Fartholder Michael Zimmermann Nielsen.

kl. 9:15: Marathon gruppe 4 (3 timer 45 min m. forløber) svt. 5:00 min /km Løb ”med uret”. Fartholdere Mikkel Gormsen og Claus.

kl. 10:30: ½ Marathon gruppe 5 (2 timer og 30 min m. forløber) svt. 6:50 min /km. Løb ”mod uret”. Fartholdere Henrik Wichmann og Rasmus.

kl. 10:45: ½ Marathon gruppe 6 (2 timer 15 min. m. forløber). svt. 6:05 Løb ”med uret”. Fartholdere Caroline Hornnes og Anna Foged.

kl. 11:00: ½ Marathon gruppe 7 (2 timer m. forløber) svt. 5:25 Løb ”mod uret”. Fartholder Kim Moltke Olsen.

kl. 11:45: ¼ Marathon gruppe 8 (1 time) svt. 6:55 min/km. Løb ”mod uret”. Ingen fartholder – kort udleveres

Depot for hver 5 – 6 km. Ca. pause 2 minutter pr. depot

RUTEN – marathon og halvmarathon

Med uret: Røllikevej, Gl. Kirkevej, Kastrupvej, Alleen, Nordmarksvej, Hedegårdsvej, Engvej, Sorrentovej, Strandlodsvej, Uplandsgade, Vermlandsgade, Torvegade, Prinsessegade, Værftbroen, Danstrupvej, Danneskiold-Samsøes Alle, Galionsvej, Orlogsværftsvej, Ekvipagemestervej, Fabrikmestervej, Danneskiold-Samsøes Alle, Kongebrovej, Refshalevej, Forlandet, Kløvermarksvej, Raffinaderivej, Prags Boulevard, Amager Strandvej, Øresundsstien, Amager Strand Stien, Amager Strand Promenaden, Kastrup Strandpark, Amager Strandvej, Ellehammervej, Lufthavnsboulevarden, Indenrigsvej, Amager Landevej, Gl. Kirkevej, Røllikevej.

Mod uret: Røllikevej, Gl. Kirkevej, Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavnsboulevarden, Ellehammervej, Amager Strandvej, Kastrup Strandpark, Amager Strand Promenaden, Amager Strand Stien, Øresundsstien, Amager Strandvej, Prags Boulevard, Raffinaderivej, Kløvermarksvej, Forlandet, Refshalevej, Kongebrovej, Danneskiold-Samsøes Alle, Fabrikmestervej, Ekvipagemestervej, Orlogsværftsvej, Galionsvej, Danneskiold-Samsøes Alle, Danstrupvej, Værftbroen, Prinsessegade, Torvegade, Vermlandsgade, Uplandsgade, Strandlodsvej, Sorrentovej, Engvej, Hedegårdsvej, Nordmarksvej, Alleen, Kastrupvej, Gl. Kirkevej, Røllikevej.

Ruten er ikke afmærket

Depoter:

Depot Strandlodsvej 48/Lergravsvej:            4,5 km/16,5 km fra start/mål

Holmen depot Fabrikmestervej 10:  10,5 km / 32,5 km fra start/mål

Klubhus depot Strandpark:                 5 km / 16 km fra start/mål

Svømmehalsdepot (kun maraton):     21,095 km fra start/mål

RUTEN – ¼ marathon

Mod uret: Røllikevej, Gl. Kirkevej, Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavnsboulevarden, Ellehammervej, Amager Strandvej, Jacob Fortlingsvej, Alleen gennem Bryggergården, til venstre forbi Den Blå Planet, Kastrup Strandpark, til venstre hen til depot, tilbage til broen over indsejling til lagunen, Kajakvej, Lagunebroen, Svend Vonvedsvej, broen over metroen, Engvej, Hedegårdsvej, Nordmarksvej, Alleen, Kastrupvej, Nyhøj Alle, Gl. Kirkevej, Røllikevej.

Ruten er ikke afmærket. Kort udleveres.

Depot:

Klubhus depot Strandpark:                 5 km fra start

Målgang

Ved fremvisning af nummerseddel udleveres medalje til forhåndstilmeldte.

Alle, der gennemfører, vil i perioden 5. – 31. januar 2022 kunne udskrive diplom fra hjemmesiden.

Umiddelbart efter målgang holder vores ”hemmelige gæst” en nytårstale, mens vi skåler og ønsker hinanden godt nytår.

Præmier

Husk at se efter, om du har vundet en af de mange flotte lodtrækningspræmier fra vores sponsorer.

Godt løb og Godt Nytår