Oversigt over tilmeldinger

Det er muligt at se en tilmeldingsliste for årets socialmarathon.

Klik på nedenstående link og scroll ned i bunden af siden. Her vises de løbere, som har accepteret at vi må vise deres tilmelding. Der vises også hvor mange der er tilmeldt totalt.

Klik her: https://socialmarathon.nemtilmeld.dk/1/